කළුහීනටි-Kalu-heenati-Rice

කළුහීනටි-Kalu-heenati-Rice

 

මේවා විශේෂයෙන් හීන් හා දිගටි ස්වභාවයෙන් යුක්ත වූ “සිහින් ඇට” යන නාමයෙහි අනුවර්ථනය වීමකින් “හීනටි””heenati”යන්න යෙදී ඇත. මෙම ඇට ස්වභාවයෙන් ම කුරුට්ට වැඩි එමෙන් ම තන්තුමය ස්වභාවය අධික සුවිශේෂී ප්‍රෝටීන් වලින් යුක්ත වුවන් ය.  පෞරාණික වෙදකමෙහි දී විෂ හරණය සඳහා භාවිතා කල මේ වී වර්ග විශේෂිත වූ ඖෂධීය ගුණයන්ගෙන් යුක්ත ය.  මෙම වී වර්ග අනුභව කිරීමේ දී අක්මාවෙහි තැන්පත් වන්නා වූ විස හෝ රුධිරයට එකතු වන්නා වූ විස වර්ග මුත්‍රා නිෂ්පාදනය හරහා බහිස්‍රාවී පද්ධතියෙන් ශරීරයෙන් ඉවත් කරවීම සඳහා නිතැතින් ම යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.  එහි දී ශරීරයේ ඇති හෝර්මෝන සමතුලිතතාවය ස්වයංසිද්ධව  ඇති කරවීමට මෙම සහල් වල ඖෂධීය ගුණාංග හේතුපාදක වනු ඇත.  මෙම සහල් දියවැඩියාව සාදන, එනම් අක්මාව හරහා ක්‍රියාත්මක වන ඉන්සියුලින් සමඟ බද්ධ වූ යාන්ත්‍රනය ස්වාභාවික තත්වයෙන් පාලනය කිරීමට සමත් ය.  එමෙන් ම හෘදයේ මාංශ පේශීන් වල යම් විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය ඇත්නම් ඒවා ඉතා පහසුවෙන් ඉවත් කරවයි.  විශේෂිත වූ ආකාරයට රුධිරයේ පීඩනයන් ස්වාභාවික තත්වයේ පවත්වා ගැනීම සඳහා හෝර්මෝන ක්‍රියාවලිය සංතුලනය කරවයි.  එබැවින් අධි රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව ආදී රෝග පාලනය කිරීමත් ශරීරයේ ඇති විෂ නිතැතින්ම ඉවත් කිරීමත් ශරීරයේ පටක මත තැන්පත් වන අනවශ්‍ය වූ ලිපිඩ වර්ග ශරීරයෙන් බැහැර කරවීමත් මෙම සහල් මගින් විශේෂයෙන් ම සිදු වන්නා වූ රූපකාය නිරෝගී කිරීම සඳහා ඉවහල් වන්නා වූ කාර්යභාරයන් ය. 

           මෙහි ඇති තන්තු වර්ග හය ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේ.  එනම් ආහාර වර්ග මෙම හීනටි වර්ග සමඟ එකතු කර ගත් විට යකඩ අවශෝෂණය හා පලා වර්ග වැනි දෑ මගින් යකඩ ඇතුළු අයන වර්ග මුදා හරවා පහසුවෙන් රුධිරයට අවශෝෂණය කර ගැනීම සියුම් අකාරයට වැඩි දියුණු කරවයි.  එනම් පිෂ්ට ධාතුමය ස්වභාවය හීනටිවල ඉතා අඩු බැවින් ඒවා අවශෝෂණය කරවීම කොටස් වශයෙන් සිදුකරවීම මෙහි ඇති තන්තුවල විශේෂිත වූ ලක්ෂණයකි.  තව ද අක්මාවෙහි ඇති විස හරණය කරවා විෂවල අඩංගු යම් ද්‍රව්‍ය විච්ඡේදනය කොට ආහාර කණ්ඩ වලින් මුදවා ඒ සමඟම අක්මාවෙහි නිෂ්පාදනය කෙරෙන්නා වූ අපත්තිදායක ද්‍රව්‍යයන් ද හරණය කර හෝර්මෝන යාන්ත්‍රනය ශරීරයේ නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරවීම සිදු කරවීම මෙහි තවත් විශේෂිත වූ ගුණාංගයකි.  එමෙන් ම රුධිරයෙහි යම් ආකාරයකට විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය පැවතුනහොත් ඒවා මෙම සහල් මගින් බද්ධ කොට ගෙන සෛලීය ශ්වසනයට බාධා වීම වලක්වයි.  එම බද්ධ කොට ගන්නා වූ විස වර්ග හෝ අපද්‍රව්‍ය පටක අතර තැන්පත් කරවීම වලක්වා මුත්‍රා මගින් බහිස්‍රාවී පද්ධතියට එක් කොට ශරීරයෙන් බැහැර කරවයි.  මේ ආදී විශේෂිත වූ ගුණාංග සමූහයකින් යුක්ත වූ බුද්ධ භෝග වන හීනටි වර්ග අද නොයෙකුත් වහරින් යුක්ත වෙයි.  එනම් “මඩතවාලු” ද ඉතා විශේෂිත වූ සියුම් වූ හීනටි වර්ගයකි.  මෙම හීනටි වර්ග වගා කිරීම මහ කන්නයේ දී සිදු කරන අතර වතුර ප්‍රමාණය ඇල් වී වගාවට වඩා අවශ්‍ය වූද සූර්යාලෝකයේ කිරණ කදම්භයන්ගේ තීව්‍රතාවය වාතයෙහි ආර්ද්‍රතාවය සමඟ බද්ධ වී ගමන් කොට තරංග ආයාමයන් සම්ප්‍රයුක්තයන්ගෙන් විවිධ මට්ටමට වැඩි කොට සපයන කාලගුණයකට බද්ධ වූ වර්ෂාපතනයන්ට විවිධ මට්ටමින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දීමට හැකි භෝග වර්ගයන් ය.  එනම් සූර්යයන්ගේ ආලෝකය රතු ආලෝකයට වඩා නිල්, කහ ආලෝකයන් අවශෝෂණය මෙම සහල් වර්ග මගින් සිදු කෙරේ.  ඒ සඳහා බිසෝ කොටුවෙහි පැවතුනා වූ සම්ප්‍රයුක්ත ජල පීඩනය ඉහල මට්ටමක යලට සාපේක්ෂව තිබිය යුතු ම ය.  මෙම තාක්ෂණය හීනටි වල ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරවීමට ඉඳුරාම උපකාරී වුවකි.  මෙහි දී හුලඟ ද විශේෂිත වූ කාර්යභාරයක් හීනටිවල පෝෂණ ගුණය වැඩි කරවීම සඳහා ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි.  උදෑසන හමන්නා වූ සුළඟ පරාගණයට උදවු වන බැවින් බීජ පරාගනය උදෑසන ආලෝකයේ නිල්, කහ වර්ණ වල ශක්තියත් සමඟ මුහුම් වීම සිද්ධ කරවයි.  එහි දී බීජය පෝෂණය සඳහා කොළවලින් ලබා ගන්නා වූ ප්‍රභාසංස්ලේෂක ශක්තියට දෙවැනිව පොළොවෙන් ලබා ගන්නා වූ වැඩි ජල පීඩන පාලක යාන්ත්‍රනය මත ගොඩ නැගෙන්නා වූ පාංශු ජීවීන්ගේ ගහණයෙන් උපකාරී වුණු පෝෂක ලබා ගනිත්.  එනම් පොළොව තුල සිටින්නා වූ පාංශු ජීවීන් මහා කන්නයේ දී වෙනස් ය.  ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩ විවිධත්වය යලට සාපේක්ෂව අඩු ය.  එම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ජලය වැඩි පසෙහි වැඩෙන වර්ගයන් ය.  මෙම වැඩි ජල ප්‍රතිශතයකින් පෝෂණය වන්නා වූ හා ප්‍රරෝහණය වන්නා වූ පෝෂණ ගුණය ඇල් වී වර්ග වලට වඩා වෙනස්ය.